a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila
a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila a la plaça Orfila
a la plaça Orfila a la plaça Orfila helicòpter per sobre la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila
inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila
inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila inici de la manifestació a la plaça Orfila la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal
la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal
la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal
la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal
la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal
la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Mercadal la manifestació pel Barri de Sant Pacià
la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià
la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pel Barri de Sant Pacià
la manifestació pel Barri de Sant Pacià la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves
la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pels Barris de Sant Pacià i Cases Noves la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella
la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella
la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella
la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella la manifestació pel Barri d'Estadella
fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella fi de la manifestació al Barri d'Estadella
.
si algú en vol alguna amb més tamany o amb més ressolució : correu-e a la WEB STAP
Comunicat llegit pel Veïns de les Cases Barates del Bon Pastor

tornar

les comunicacions a STAP