els terrenys de Zona Verda i Equipaments als Edificis Protegits
de Can Fabra per a Sant Andreu de Palomar
/6
zona verda
/7(p)
equipaments / edifici protegit
/7
equipaments
/13
habitatges
/5
vials
planol i qualificacions actuals (2005)
ALERTA ! perquè tornen a preparar-nos una POTINADA ESPECULATIVA