'La Fabra i Coats del Poble i per al Poble, no per la Mercè'
ALERTA ! perquè tornen a preparar-nos una
POTINADA ESPECULATIVA