'A la F&C NO VOLEM LA MERCÈ - Volem equipaments culturals'
ALERTA ! perquè tornen a preparar-nos una
POTINADA ESPECULATIVA