Opinions
Set experts vetllaran per la cultura a BCN - Rosa Mari Sanz
El Periódico 28/11/07

• Intervindran en la distribució de les ajudes municipals.

Millorar la qualitat de la programació cultural de Barcelona i rebaixar, si no eliminar, la desafecció que algunes veus asseguren que hi ha entre la societat i els actes municipals. Amb aquest objectiu, l'ajuntament va crear el 20 de febrer passat el Consell de la Cultura, i la seva proposta de reglament de funcionament intern va ser presentada ahir en un plenari presidit per l'alcalde Jordi Hereu. L'element més innovador és la incorporació d'un comitè executiu format per set experts independents que participaran en la destinació de les subvencions municipals, proposaran la composició dels jurats dels premis Ciutat de Barcelona i seran consultats davant la creació de nous equipaments o a propòsit de canvis directius dels que ja existeixen.

El futur reglament del Consell de Cultura estableix tres funcions: assessorament i discussió, participació i funcions executives. L'estructura que proposa i que el delegat de Cultura, Jordi Martí, espera que sigui aprovada per unanimitat en el primer plenari municipal del 2008, és un consell format per un màxim de 50 membres amb dret a vot que concentri tots els àmbits, i amb un període de mandat de quatre anys.

Així, un límit de 16 de les cadires estaran ocupades per representants del sector de la cultura i les arts; fins a 16 més seran persones reconegudes per la seva trajectòria cultural; cinc més representaran cada un dels grups polítics municipals; una desena sortirà dels consells culturals de cada districte, "per donar entrada a associacions culturals més de base", va definir Martí (que va comparar aquesta proposta amb el model francès), i cinc membres més seran tècnics municipals. 

Per dibuixar les iniciatives de futur en el terreny de la cultura i definir les estratègies hi haurà un comitè executiu compost per set persones que seran elegides d'entre els 16 experts escollits per la seva vàlua, o sigui, independents respecte al poder polític i a les associacions, i que estarà presidit per l'alcalde.

CAPACITAT DECISÒRIA
Aquests set experts seran escollits a proposta del plenari i dels altres 16 representants del sector i una vegada s'hagi constituït, durant el primer trimestre de l'any que ve, tindran capacitat decisòria sobre àmbits com les subvencions a actes culturals (encara que no intervindrà en aquest punt fins al 2009), la composició del jurat dels premis Ciutat de Barcelona, així com també elaboraran informes preceptius sobre nomenaments de responsables d'equipaments.

Els membres de l'executiva no es professionalitzaran ni tampoc tindran dedicació exclusiva, de manera que podran seguir amb les seves activitats professionals, va remarcar Martí.


l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar