Opinions
Patrimoni : ESTRUCTURES HISTÒRIQUES PER A NOUS USOS - C.E.I.I.
Forat del Vent 20/01/07

El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, davant del Procés Participatiu de l’Estudi d’Usos de l’espai industrial de Fabra i Coats
es posiciona al respecte de qualsevol intervenció que es faci dins de l’emblemàtica fàbrica.


El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, davant del Procés Participatiu de l’Estudi d’Usos de l’espai industrial de Fabra i Coats es posiciona al respecte de qualsevol intervenció que es faci dins de l’emblemàtica fàbrica.

Propostes per projectes de futur
El nostre punt de partida consisteix en la constatació de la importància patrimonial que representa tot el recinte i la voluntat de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i les entitats i col·lectius que estan presentant projectes de futur. Amb aquests objectius el CEII ha presentat una dotzena de propostes que s’han de tenir en consideració a l’hora d’afrontar projectes de futur.

El nostre document vol fer un repàs de tot allò que el CEII entén que s’ha de conservar per tal que el nostre passat no quedi en l’oblit i que han de tenir present tots aquells que presentin propostes per als més de 20.000 metres quadrats del recinte de la Fabra i Coats.

El CEII constata la necessitat d’acomplir un estudi de documentació exhaustiu, previ a la realització de qualsevol projecte o intervenció arquitectònica, que ha de comportar la lectura i descripció de les estructures per establir la seqüència constructiva, fins ara poc definida sobre els edificis. Considerem que les intervencions arquitectòniques o urbanístiques que es facin en el recinte han d’estar precedides sempre de diverses investigacions rigoroses que no es poden fer sense una aproximació a la història de la fàbrica i el seu desenvolupament social i industrial.

Així mateix és imprescindible comptar amb un equip d’especialistes en arqueologia industrial que llegeixin les estructures de la fàbrica i en determinin el seu interès, lluny d’aproximacions estètiques i subjectives.

 

Elements i estructures industrials úniques a Catalunya
Així mateix, considerem que és imprescindible la recuperació del patrimoni documental de l’activitat de la Fabra i Coats, i de la popular Casa Bressol, per conservar-lo adequadament i una intervenció a nivell de senyalització, suports informatius i d’adequació d’espais que permeti la interpretació de l’espai. La conservació de Can Fabra constitueix una oportunitat única per conservar l’esperit d’un recinte fabril i fer-lo entenedor a qualsevol ciutadà: a Can Fabra hi ha elements i estructures industrials únics a Catalunya i s’hi pot explicar l’evolució de la industrialització a casa nostra, sense que això interfereixi en l’habilitació d’aquestes estructures per a nous usos. Considerem també que s’ha de conservar una selecció del patrimoni moble per reforçar la interpretació del conjunt, així com les conduccions d’aigua i vapor que movien tota la maquinaria de la fàbrica.

Identificar la Fabra i Coats amb el passat industrial.
Entenem que l’edifici de les calderes és intocable pel seu alt valor patrimonial. Aquest era el cor de la fàbrica i des d’aquesta complexa instal·lació partien les conduccions que donaven força a totes les màquines.

El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias considera que aquesta és una oportunitat única perquè els andreuencs i els barcelonins coneguin una de les etapes més importants de la seva història: el procés d’industrialització. El manteniment de l’estructura urbanística, la conservació dels interiors i els exteriors de les naus i la restauració dels elements del mobiliari urbà ha de donar la sensació a qui passeja per l’interior del complex que és en un lloc especial i hi ha de poder identificar el seu passat industrial.

Considerem que hem de fer que el recinte de la Coats es converteixi en un exemple únic a l’Estat Espanyol de rehabilitació i interpretació d’un antic recinte industrial.

l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar