WEB
STAP
1997 - 2012
1997 / 2012  : 15 anys  de  WEB STAP (la Festa de l'Aniversari)