Sant Andreu Decideix
ni les finestres ni els balcons no volen prohibicions
els balcons no volen prohibicions
si us abelleix aquest pendó, el podeu trobar a : Espai Gràfic Espai Gràfic