.
carrer Sant Narcís, 59 · tel. 933 462 651 · fax 933 464 456 · info@ottoortiz.com · Sant Andreu 08030 Barcelona
primers especialistes en mobiliari i instal·lacions d'oficina a Sant Andreu
tots els productes que subministrem són homologats

inici
cortines · màquines · mobles · cadires · armaris

visualització òptima 800 x 600