ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP
Notícies de STAP
què es diu -i qui ho diu-
de Sant Andreu de Palomar
Barcelona i les comarques de la seva corona, úniques zones que empitjoren - M.C.
AVUI 17/12/04


ELS MAPES DE LA SALUT
Els autors de l'estudi insisteixen en la relació entre risc de mortalitat i condicions socials
.

L'evolució general de la mortalitat per les 16 causes de defunció més freqüents en cada sexe presenta una tendència a la baixa al llarg dels quinze anys estudiats a l'Atles de mortalitat en àrees petites a Catalunya. No obstant això, hi ha zones força ben definides que no han evolucionat al mateix ritme i que s'han anat allunyant de la tendència general del país. Aquestes àrees corresponen amb alguns districtes de la ciutat de Barcelona i amb punts de les comarques de la seva corona, que presenten indicadors de risc relatiu de mortalitat superiors a la mitjana, és a dir, pitjors.

En el cas de la ciutat de Barcelona, el director del treball i professor de la UPF, Joan Benach, va destacar que el risc de mortalitat en els homes no només és clarament superior a la mitjana, sinó que és l'únic cas de tot Catalunya en què l'indicador ha anat augmentant entre 1984 i 1998.

Les comarques del Vallès Oriental i l'Anoia, en el cas dels homes, i les del Vallès Occidental i Oriental, Osona i Garraf, pel que fa a les dones, són les que més empitjoren amb relació a la mitjana del país. A grans trets, coincideixen amb algunes de les zones que més han crescut demogràficament en els últims anys.

La situació de la ciutat de Barcelona és especialment clara, ja que, tant per a homes com per a dones i per a la pràctica totalitat de les patologies que causen més defuncions, els pitjors indicadors quant a risc de mortalitat apareixen sempre als mateixos districtes: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Martí i punts de Nou Barris i de Sant Andreu. Segons el director de la Fundació Jaume Bofill, Jordi Sànchez, "és evident que hi ha una relació amb la distribució de classes socials", tal com ja han fet palès informes anteriors sobre desigualtats.

Atur i educació
De fet, l'atles també inclou mapes de l'atur i del nivell educatiu que mostren una "clara correlació" amb la mortalitat: allà on la taxa d'atur és més elevada, hi ha més mortalitat entre els homes, mentre que a les zones amb menys nivell d'instrucció, l'indicador empitjora entre les dones.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
Notícies d'activitats a STAP
Tornar
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP