Maria
Wiki-Weeds

font: Vila Web (03/03/11)VilaWeb

reportatge: Álvaro Benjumea, Marc Catalán, Alexis Crosas, Iris Palou i Eric Peyrón, estudiants de 4t. de periodisme de la Universitat de Vic

 

INTRODUCCIÓ

Ens sembla interessant obrir una wiki sobre la marihuana perquè és un tema que està a l'abast de tothom i que, per tant, és d'interés social. D'aquesta manera intentarem donar els punts a favor i els punts en contra de la marihuana d'una manera objectiva. No pretenem donar opinions ni posicionar-nos a cap bàndol. Volem que sigui l'internauta qui faci el seu propi judici de valors d'una manera personal, ja que la wiki estarà tancada a comentaris, tot i que, quan aquesta estigui acabada s'obrirà al públic perquè ens interessa la seva opinió. El feedback creador-internauta i el compartiment d'informacions enriquiràn la nostra wiki i la faran més complerta.

Objectius
Investigar els àmbits (legal, científic i industrial) que envolten la marihuana. Donar una visió objectiva sobre el tema. Aportar declaracions i opinions d'experts en la matèria per tal de fer la informació més complerta. Informar al nostre públic sobre tots els usos d'aquesta planta tant pel que fa a les seves limitacions com a les restriccions. Complementar les informacions escrites amb d'altres més visuals com les fotografies o els videos que ajudin a fer més complert allò que expliquem. Potenciar els aspectes audiovisuals per sobre dels escrits per fugir dels típics reportatges escrits. Donar dinamisme al reportatge i explicar les coses de forma clara perquè tothom ho pugui entendre.

Contingut
Entrevistes: Per fer que la wiki sigui el més completa possible cal que en totes les branques que tractarem hi hagi entrevistes representatives. Seran audiovisuals i escrites. Reportatges: També utilitzarem altres reportatges externs. Sempre estaran identificats i es mostrarà la font. Fotografies: El material gràfic de plantes. Videos: Imatges representatives sobre el món de la marihuana i entrevistes audiovisuals de protagonistes relacionats amb el tema.

inici pàgina
 

BRANCA LEGAL

Lleis d'arreu del món:

Austràlia
Segons les lleis australianes és il·legal la possessió, el cultiu o la venda de cànnabis, però les sancions són diferents depenent de cada estat del país. A l’Austràlia Meridional, el Territori Capital, Austràlia Occidental i el Nord el país hi ha alguns graus de despenalització dels delictes menors. A Nova Gal·les del Sud, Victòria, Tasmània i Queensland, la possessió de marihuana és considerat un delicte penal. L’ACT, el sistema de sancions civils que es va posar en marxa a Austràlia el 1993 i que s’utilitza per a la possessió de cànnabis.

Alemanya
Els delictes relacionats amb la marihuana a Alemanya són castigats amb fins a 5 anys de presó o amb multes. El càstig pot ser remès en els casos de quantitats insignificants per a ús personal, si no perjudica a terceres persones o si no participen menors d’edat. La legislació alemanya està vigent des del 1994.

Àustria
La llei a Àustria condemna amb fins a sis mesos de presó qualsevol delicte relacionat amb la marihuana. Els informes són retirats si el delicte és un cas de petites quantitats, que està marcat en 2 grams de THC.

Bangladesh
El cànnabis es cultiva a tota la regió de Bengala, que actualment està dividia entre Bangladesh i l’estat indi de Bengala Occidental. A les dues parts de Bengala el cannabis ha estat utilitzat des de fa segles. El 1984 la marihuana va ser prohibida a la part nord el país.

Bèlgica
L’ús individual pels adults té la prioritat més baixa a instàncies de la policia i el govern, si l’ús no causa cap problema al seu entorn. Només l’ús en llocs públics, la possessió de més de 3 grams, o la venda de la droga es persegueixen en els tribunals. L’ús en presència dels menors està estrictament prohibit. El cultiu d’una planta de cànnabis per a ús personal femení està despenalitzat.

Canadà
El cànnabis és il·legal a Canadà, amb excepcions per a usos mèdics. Malgrat això, el consum de marihuana és àmpliament tolerat. El 2007 un tribunal d’Ontàrio va declarar que la legislació penal sobre la possessió de cànnabis és inconstitucional, tot i això, la policia de Toronto va assegurar que no canviarà res sobre les sancions.

Costa Rica
El cànnabis s'utilitza àmpliament a Costa Rica, tot i ser il·legal. La policia no pot arrestar a una persona mentre la quantitat transportada no sigui per a la seva distribució o venda. Gran part del cànnabis es conrea a les reserves de selva tropical on cap persona pot ser processada per possessió de drogues.

Dinamarca
A Dinamarca hi ha una gran tolerància general del públic cap al cànnabis per al consum privat. Tot i així segueix sent il·legal. A la capital, Copenhaguen hi ha un petit barri anomenat Christiania on el cànnabis i el haixix es ven obertament.

Estat espanyol
A Espanya, la possessió i l'ús de cànnabis en llocs públics està classificat com un delicte menor sota les lleis de salut pública i es castiga amb multa i decomís. El tràfic és un delicte penal. No obstant això, el dret a consumir marihuana i conrear plantes per a consum personal en una propietat privada està protegit per la Constitució espanyola. A la pràctica, encara es pot ser denunciat per això pels veïns, i la càrrega és llavors efectivament en l'usuari o productor per demostrar que el material és només per a ús personal.

Finlàndia

La possessió, fabricació i ús dels derivats del cannabis estan prohibits per la llei del 1972 a Finlàndia. A la pràctica, la possessió o fabricació dels productes del cannabis està considerat com un delicte menor castigable amb una multa menor (normalment en el rang de 60 a 500 euros). La decisió del Tribunal Suprem de 2004 va establir que: el cultiu de fins a 6 plantes per a ús personal està subjecte a les mateixes penes que l'ús personal. El mateix s'aplica a la distribució i l'ús dins d'un "cercle tancat d'usuaris". No obstant això, la distribució lliure és generalment castigada. A part de les sancions penals, els usuaris solen ser perseguits per les autoritats de benestar amb el pretext del benestar de l'infant (si l'usuari té fills.

Índia
A l'Índia és il·legal conrear, consumir, o vendre cànnabis, encara que hi ha una variació en les penes i l'execució d'acord a la regió. La llei poques vegades s'aplica i l'ús de cànnabis és comú a tota l'Índia.

Isra
el
Israel considera il·legals el cànnabis, però, el càstig no és greu per a “ús personal”. La suma definida per la llei com a “ús personal” és 15 g de marihuana i haixix. Fumar marihuana és acceptat per la societat. A Israel hi ha un programa de marihuana medicinal, no obstant això, els pacients han de complir certs requisits previs. Les categories inclouen a pacients que pateixen de nàusees induïdes per la quimioteràpia o els que estan en les últimes etapes del VIH.

Itàlia
El cànnabis és il·legal a Itàlia. La legislació actual estableix límits quantitatius de l'ingredient actiu: dins d'aquests límits es considera una infracció administrativa, per sobre d'ells es castiga amb penes d’un a 6 anys de presó per petites quantitats i de 6 a 20 anys per a les grans quantitats o el cultiu. No obstant això, la jurisprudència és contradictòria respecte del cultiu per a ús personal. L'ús mèdic de substàncies preparades amb la marihuana és legal, si es proporciona per prescripció mèdica.

Japó
Les penes per possessió o ús de la marihuana al Japó són greus, i amb llargues penes de presó i multes. La possessió de qualsevol quantitat, només amb 0,1 g, es castiga amb pena de presó de fins a 5 anys.

Països Baixos
La possessió o compra de cànnabis és tolerada en petites quantitats. Qualsevol persona pot comprar cànnabis en botigues especials (coffee shops). Comprar i vendre cànnabis en un altre lloc és il·legal. El cultiu i la venda a l'engròs de cànnabis és tolerada en petites quantitats (si no hi ha més de cinc plantes o la possessió és de 5 grams com a màxim). Les directrius de la tolerància apareix en l’apèndix de la Llei de l'Opi. Aquesta llei estableix molt clarament que totes les parts de la planta de cànem està prohibit a excepció de les llavors –això és, d'acord amb els tractats internacionals que han signat els Països Baixos–. És per aquesta raó que el cànnabis no pot ser legalitzat als Països Baixos. Per tant, segueix sent il·legal, però és tolerat.

Rússia
La possessió de 6 grams de cànnabis o 2 grams d'haixix es castiga amb una multa. La possessió de més d'aquesta quantitat es castiga amb penes de presó. El consum no està tipificat com a delicte. No obstant això, l’estat d'embriaguesa en públic és sancionat amb multes.

Suècia
És il·legal comprar, posseir, vendre, o consumir qualsevol quantitat de cànnabis a Suècia. Infraccions lleus, com ara el consum en general, es penalitza amb una multa lleu, mentre que la possessió i fins i tot el cultiu ocasional de plantes per a ús personal suposa multes més altes, sempre que es trobin sota el llindar de delictes menors de drogues, és a dir, 50 . Per a la compra, el contraban i la possessió de quantitats grans, el cultiu o la venda organitzada, les penes van de sis mesos a 10 anys de presó.

Regne Unit
Els delictes relacionats amb el cànnabis, com la possessió, es castiga amb fins a dos anys de presó, la policia pot advertir en lloc de perseguir, i els tribunals poden aplicar multes, llibertat condicional o servei comunitari. El gener de 2004, el cànnabis va ser reclassificat a la classe C. La detenció policial no és normal per la possessió de drogues de Classe C, es conserva, per a determinades circumstàncies. Les penes per possessió amb intenció de traficar són de 14 anys de presó.

Estats Units d'Amèrica
Mentre que més d'una dotzena d'estats dels EUA han despenalitzat la possessió o l'ús personal de cànnabis, és il·legal a nivell federal sota l'Acta de substàncies controlades del 1970. En aquest acte es classifica com la Llista 1 de drogues, considera que tenen un alt potencial d'abús i sense usos mèdics legítims. Com a tal, es prohibeix la possessió, ús, compra, venda o el cultiu de marihuana.

inici pàgina
 

CULTIU DE LA PLANTA

Autocultiu per consum propi

Hi ha dues maneres de cultivar marihuana en una casa particular. La que forma requereix menys diners és el cultiu exterior; la planta de marihuana segueix el seu pròpi creixement de manera natural en un jardí, una terrassa, balcó, etc. La segona manera és mitjançant el cultiu interior, en què la planta creix amb períodes de llum artificial en una habitació tancada.

Cal dir que és completament legal el cultiu de qualsevol gènere de la planta del cannabis i que qualsevol persona en pot cultivar sense límit de nombre. D'aquesta manera, les forces de seguretat no haurien de detenir cap cultivador ni destruir cultius si no hi ha indicis de que es trafiqui amb marihuana.

Cultiu exterior:
La llavor de la marihuana s'ha de plantar a principis de la primavera en un got per tal que l'arrel de la planta pugui créixer uns 2 cm. aproximadament. Un cop ha crescut es pot transplantar a un test o a terra. S'ha d'anar amb especial cura a l'hora de regar-la, ja que necessita molta aigua, i també s'ha d'adobar la terra per tal que tingui tots els nutrients necessaris. Al cap d'uns mesos la planta ja haurà format els cogollos per tota ella i aquest és el moment en què es recolecta i es posa a secar en un lloc fresc i sec durant uns dies.

Cultiu interior:
El cultiu interior ha d'imitar les fases naturals de creixement de la planta natural. Ha d'imitar el prcés de llum des de la primavera fins a l'hora de la recol·lecció. Per tant, cal que les plantes estiguin en una habitació tancada on no entri cap tipus de llum excepte la que actuarà com si fos el sol. També és necessari posar un temporitzador a la llum i regular-la perquè s'apagui quan hauria de ser de nit. En aquesta habitació també hi ha d'haver una mica de ventilació per tal que les plantes puguin respirar. Un cop ha passat el temps necessari, la recol·lecció i el procés d'assecar-se és igual que en el cultiu exterior.

Grow shops: botigues relacionades amb la venda de llavors de marihuana
Les grow shops són botigues legals on es pot trobar tots els productes adequats per tal de cultivar marihuana, tant si es vol fer un cultiu exterior com interior. Aquestes botigues estan totalment especialitzades en la planta del cànnabis; venen llavors, esqueixos, accessoris de cultiu, pesticides, armari per assecar-les i disposen de bibliografia extensa, entre altres productes.

Aquests establiments estan caracteritzats pel tracte proper entre el venedor i el client, ja que el primer aconsella tan bé com pot el seu client per tal que aquest quedi ben satisfet.

inici pàgina
 

USOS DE LA MARIHUANA

El cànem era una espècie de panacea abans de la seva prohibició i sembla que continua sent-ho malgrat que en diversos països asiàtics i llatinoamericans les seves tiges es bullen per aconseguir infusions relaxants capaces de facilitar les contraccions durant el part; les seves fulles macerades en alcohol s'unten per guarir els dolors reumàtics o es fumen per alleujar l'asma i els mals de cap provocats per la migranya.

Els majors mèrits de la marihuana com a agent terapèutic en la medicina occidental estan en la inhibició dels quadres de nàusees, vòmit, pèrdua d'apetit i dolor en pacients amb càncer que reben quimioteràpia o en pacients que pateixen sida i se'ls administra AZT. De forma experimental també s'està utilitzant amb bastant èxit en els quadres d'arterisclerosis múltiple, principalment per suprimir els espasmes simptomàtics.

En el tractament experimental de glaucoma (ceguera), provocat per una pressió excessiva de fluid dins del globus ocular, la marihuana fumada o els derivats del TCH administrats en forma oral, redueixen considerablement la pressió. I un dels seus components, l'àcid canabidiòlic està considerat com un poderós desinfectant. Aquests són els únics usos terapèutics que a a data d'avui reconeix la medicina institucional. No obstant això, tal reconeixement no ha fet canviar la legislació que prohibeix el seu ús mèdic a nivell mundial. Únicament s'ha legislat sobre aquest tema a Alemanya, al Regne Unit, en alguns estats de Nordamèrica i recentment a Espanya.

Els únics usos terapèutics dels quals es tenen proves científiques són en el tractament de les nàusees i els vòmits associats a la quimioteràpia contra el càncer, i com a estimulant que contrarresta la pèrdua de l'apetit i la caquèxia (desnutrició aguda) associada a la SIDA. Hi ha, no obstant això, proves científiques que avalen l'ús potencial del cànnabis en altres dolències, en concret per a les relacionades amb els dolorosos espasmes musculars i possiblement com a mètode alternatiu en el tractament dels dolors clínics resistents. De moment, només es disposen de casos anecdòtics en malalties tals com l'esclerosi múltiple, la espasticitat (transtorn nerviós), les lesions de medul·la espinal, la migranya, el glaucoma o l'epilèpsia.

El perfil de seguretat del THC és bo, ja que presenta una toxicitat molt baixa a curt i a llarg termini. No obstant això, alguns dels seus efectes aguts, entre ells, reaccions centrals desagradables, intoxicació i lesions temporals de les funcions motores i cognitives, limiten la utilitat del THC com a fàrmac. Pel que sembla, existeix un marge molt estret entre les dosis que produeixen els efectes desitjats i els indesitjats.

A causa dels efectes cardiovasculars del THC i a la seva tendència a empitjorar els símptomes d'esquizofrènia, els pacients amb trastorns mentals o amb malalties cardiovasculars no són subjectes aptes per a tractaments eleborats a partir del cànnabis.

La seguretat de la marihuana fumada és una qüestió més controvertida, ja que en un bon nombre de consumidors habituals provoca bronquitis crònica, i a causa del risc i que a llarg termini s'estableixi una relació amb els càncers del tracte respiratori, no sembla aconsellable recomanar el seu ús prolongat. Amb tot, en determinats casos de pacients greument malalts està justificat l'ús de la marihuana amb finalitats humanitàries.

En tots els casos, sense oblidar l'ús de la marihuana fumada, manquen proves clíniques millor controlades i es necessita també, amb urgència, investigar en la millora dels mètodes d'administració del fàrmac.

inici pàgina
 

EXPERTS NEUTRES

Actualment, s'estan posant en pràctica molts tractaments experimentals compostos per la substància THC (component del cànnabis). Els estudiants de doctorat Arnau Busquets García i Laura Cutando Ruiz del Centre Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) expliquen d'una forma més amena quins són els efectes d'aquesta substància en els humans i els beneficis mèdics que es poden aconseguir amb el tracte i la investigació adequada.

Laura Cutando porta un estudi sobre els efectes del cànnabis en el cerebel (s'encarrega de controlar la coordinació motora). Específicament estudia com diversos tipus cel·lulars es veuen afectats en aquesta àrea i en aquesta funció.

D'altra banda, Arnau Busquets s'encarrega d'estudiar els efectes del cànnabis en la memòria. Està fent models de testos de memòria a ratolins i veuen els efectes que produeix el cànnabis en aquests animals.


Vídeos de WikiWeeds a Vimeo

- Definició de la Marihuana
- Dependència THC
- Efectes Medicinals
- Efectes Neurològics
- Efectes positius a l'Alzheimer
- Efectes THC
- Present i futur de l'ús terapèutic
- THC a la sang

inici pàgina

WEB STAP - Pàgina Inici
Tornar