Festa de la dona
4 de Juny de 2005 (Jardins de la Casa Bloc)
"Les dones contra la violència de gènere"
Associació de Veïns i Veïnes Sant Andreu-Nord TramuntanaSant Andreu Per Les CasernesSant Andreu Per Les Casernes

Organitza: Grup de dones AMATISTA de l'AVV Sant Andreu Nord Tramuntana.
Amb col·laboració: AMPA CEIPM Ignaci Iglesias (grup de timbalers i comissió de festes). Districte de Sant Andreu. Associació Esportiva de Sant Andreu-UBAE. Club de petanca Modernitat. Grup musical Nonainoise. Sra. Roser Veciana. Agrupació Barcelonina Esportiva d'Entitats i Clubs (ABEEC). Bar Marley. Minimax Teatre. CEIP Sant Pere Nolasc. Rosa i Hèctor Savélico. WEB STAP.
tornar