Factoria Paparote Teatre
Una bona raó (manifest de Factoria Paparote Teatre)
Sovint surggeix la pregunta:
Què és estrictament necessari per a fer teatre?

i lluny de les evindències com ara...un bon actor o actriu, el públic, sensibilitat, imaginació, etc.

el que per a nosaltres és necessari i no sempre es té, és: una bona raó.


Fa uns quants anys ens va enlluernar un espectacle fet al carrer per unes dones d'una república ex-soviètica. Eren actrius-ballarines amateurs que estaven de gira per Europa reivindicant recolzament pel séu poble, proper a un embassament que s'estava salant, la qual cosa suposava la pràctica desaparició de la seva petita ciutat necessitada d'aquesta aigua per a viure.
Aquestes dones no cobraven pel que feien, però tenien una bona raó, una raó vital, per a fer-ho (a més a més de certa tècnica), això dotava a les intèrpretes i a l'espectacle, de l'energia suficient per atrure i entussiasmar el públic.

Una raó vital! Per aquí ha de començar a construir-se el teatre, però no ha de quedar-se aquí. Nosaltres no som, no ens desenvolupem com a persones aïlladament, i el teatre per definició és un fet col·lectiu; per tant aquesta raó vital no ha de, no pot, ser una raó privada, sinó compartida i no només per els i les col·legues que conformen l'escenificació, sinó també pel públic. I és aquí on rau el repte que hauria d'assumir el teatre del segle XXI --repte per altra banda tan antic com el mateix teatre-- vull dir donar resposta a si el teatre és necessari per a la societat o simplement és un producte de consum per a passar una bona estona, o, en el millor dels cassos, un museu actiu d'aquesta forma artística que en altres temps va complir una funció de sanitat pública, d'agitador social, d'expressió de les barbaritats i misèries humanes, de crítica i diversió, etc.

Avui més que mai es fa imprescindible pel TEATRE (professionals i públic-societat) redescubrir aquesta bona raó, raó vital per a fer teatre. Teatre com a acte de trobada social viva.
Conseqüentment amb això, el teatre no pot ésser plantejat com la "il·luminació" d'un dramaturg o un director, sinó com l'aportació a una necessitat comuna de distints coneixaments o distintes funcions, des de l'il·luminador fins els actors, passant per totes les persones necessàries per a escenificar allò que es vol transmentre.
És doncs necessari un grup, un col·lectiu, que treballi per a un objectiu comú i no pas la suma justa de funcions coordinades per a alçar un producte. Esquema aquest que funciona molt bé en el rigor mercantilista imperant: Que es salvi qui pugui! Un col·lectiu estable, amb continuïtat, que permeti la fixació d'objectius a llarg plaç, l'auto-crítica i la valoració comuna de la feina realitzada; convertint-se tot això en la base dels treballs següents, en l'eina indispensable per a la superació tècnica i humana de tot el grup.


Un grup de teatre és com una societat en petit i el model que escullin per a treballar, no deixa d'ésser el model en el qual aspiren a viure.

Bo i dit tot això i per si a algú l'hi ha passat pel cap, el TEATRE sota cap concepte ha d'ésser quelcom funcional, sinó interrelacional, viu. El TEATRE no ha de renunciar a l'espectacularitat (que no necessàriament ha de venir dels mitjans tecnològics) ni a la imaginació, ni a la sorpresa; molt al contrari, awuests aspectes han de potenciar-se com eines pròpies del medi.

Lluny de mostrar-se de forma realista, el teatre ha de desenvolupar el seu propi llenguatge, no per ensenyar aquesta realitat tal qual, sinó com a mirada crítica i/o emocinal d'aquesta realitat. Per això i perquè les vies expresives els hi cal eixamplar-se, renovar-se, advoquem per la contaminació o interacció de disciplines que facin més atractiu i significatiu el teatre.

Una bona raó, una raó vital; un grup que treballi de manera col·lectiva i amb continuïtat; la nenúncia a l'espectacularitat i la recerca d'un llenguatge propi del teatre; la multidisciplinaritat com a forma expresiva; aquest és el sender sobre el que volem caminar per a construir el nostre teatre.
Contacte Companyia: Ivan Altimira · Tel: 933 458 650 - 646 595 537 · ivankomplot@yahoo.es

Pintors de Sant Andreu de Palomar
Actors/Actrius Andreuencs
Receptes Andreuenques
Cinema Andreuenc Relats Andreuencs Escultors Andreuencs Artesans Andreuencs Músics Andreuencs Fotògrafs Andreuencs
Esportistes Andreuencs
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP
webstap@sant-andreu.com

Tornar