els Ous de la Sandra

els Ous de la Sandra
els Ous de la Sandra
els Ous de la Sandra

els Ous de la Sandra

plaça Mercadal.. .. Mercat de Sant Andreu, parades 120 i 121.. .. Sant Andreu de Palomar (08030 BCN)


XL blancL rospintadaM blancperiquitapolletafaisàperdiuguatllaestruçemúnyandúocaànec2 rovellspavapava  reialXL rossóc la que té més oussóc la que té més ous

estruç
emú
nyandú
oca
ànec
2 rovells
pava
pava reial
XL blanc
XL ros
L ros
pintada
M blanc
periquita
polleta
faisà
perdiu
guatlla

i també:
ou en pols, clara, ou sencer batut, ous de guatlla cuits i pelats, ecològics, rovell filat, rovell batut, ou dur en barra...

al Mercat de Sant Andreu
els Ous de la Sandra
al Mercat de Sant Andreu
els Ous de la Sandra... ...vingui i miri o truqui i pregunti : 625 575 670

Guia del Comerç Andreuenc
Barri de Mercadal ...passeja-t'hi