pàgina web oficial de Lletra 18
  Lletra 18 és un servei de comunicació que vol donar suport als seus clients en la creació de continguts per a la xarxa. Això es concreta, sobretot, en el servei d’escriptura de blogs personalitzats.

Molt sovint la gent que està intentant tirar endavant un projecte laboral (sigui autoocupació, empresarial o cooperatiu) es troba amb el problema que les urgències del dia a dia no li permeten abordar feines que, essent necessàries, se’ls escapen per falta de temps.

El disseny i manteniment d’un blog en sol ser un exemple clar. Tenir un blog permet mantenir una relació constant amb el teu públic objectiu, explicar a fons el què i el perquè del teu projecte i, alhora crear un llenguatge singular que us diferenciï dels possibles competidors.
Els blogs permeten crear continguts i esdeveniments a la xarxa i, alhora, distribuir-los a la resta d’eines de comunicació social. Donen visibilitat i profunditat al projecte.

Lletra 18 dona resposta a aquesta necessitat creant texts personalitzats per a cada projecte i convertint el vostre blog en una veu en off que acompanyarà la vostra feina, la donarà a conèixer i la singularitzarà.

Lletra 18 pretén aconseguir donar un servei molt acurat i d’alta qualitat construint una veu pròpia a cada projecte en funció de qui el fa, com el fa i perquè el fa... Així el vostre blog esdevé una eina de difusió però també en un instrument de interrelació amb el propi projecte i, en conseqüència , de millora d’aquest.
 


666 422 337 pàgina web oficial de Lletra 18 lletra18@gmail.com pàgina web oficial de Lletra 18 Sant Andreu de Palomar (08030 Barcelona)


http://lletra18.blogspot.com
Guia del Comerç Andreuenc
WEB STAP - Pàgina Inici