ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP
de l'Associació de Veïns Sant Andreu Tramuntana

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE SANT ANDREU TRAMUNTANA (ZONA NORD)DEGUT A LA IMPORTÀNCIA QUE SUPOSA LES CASERNES MILITARS, VOL ADREÇAR-SE AL CONJUNT DELS VEÏNS DEL NOSTRE BARRI (TRAMUNTANA) I COMPARTIR LA INFORMACIÓ VERS A LES CASERNES MILITARS, QUE AHIR, DIA 26 DE JUNY, ES VA TRASLLADAR I DEBATIR ENTRE ELS SOCIS DE LA NOSTRA ENTITAT EN ASSAMBLEA INFORMATIVA.

TANMATEIX, RECORDAR ALS SOCIS QUE NO VAN PODER ASSISTIR, QUE ROMANEN A LA SEU SOCIAL DE LA NOSTRE ENTITAT "L'ESBORRANY DELS NOUS ESTATUTS" PER A LA SEVA CONSULTA I APORTACIONS (ELS MATEIXOS SERÁN APROBATS A LA PROPERA ASSAMBLEA INCLUÏT EL CANVI DE NOM).

Casernes Militars.
Voldríem fer-los arribar la nostra opinió respecte a les greus conseqüències que es desprenen de l'ocupació il·legal de les casernes militars de Sant Andreu per part de persones indigents, immigrants no regularitzats, moviment okupa i alguns delinqüents.

Problemàtica Higiènica:
Que estem patint una realitat adjacent a les casernes militars molt degradada higiènicament és una realitat INNEGABLE. Només devem pensar que hi ha tonades de brutícia que porten mesos en estat de descomposició i segons els agents sanitaris consultats, estem davant "d'una possible bomba bacteriològica" que necessita ser neutralitzada pel be de la salut pública. A més de les brigades de neteja que vam organitzar a les casernes militars als mesos de novembre i desembre de 2002 i els esforços públics per dotar-les de contenidors a fi de no arribar a aquest extrem, actualment, defensem MOLT IMPERIOSAMENT la neteja i fumigació integra de totes les casernes militars perquè pensem que és molt més important GARANTIR LA SALUT PÚBLICA de totes les persones, que no, les possibles conseqüències negatives de l'efecte reclam que pot ocasionar.

Problemàtica Humanitària:
Per altra banda, amb l'ocupació de les casernes militars ens vam trobar una altra realitat que no, per no ser la nostra, no era menys preocupant i DENUNCIABLE PÚBLICA I ÈTICAMENT. Infants sense escolaritzar, desenes de persones dormint al terra, immigrants al més de novembre sense roba d'hivern (amb xancletes), etc, va ser un gran motiu per la solidaritat puntual y decidida de molts veïns de la zona. Actualment i davant les entitats socials i de solidaritat que actuen dins les casernes (Creu Roja, Metges del Món, Focullarri, etc) tal com hem vingut reclamant en diverses ocasions, aquesta ajuda ja no es presta des de l'AV ja que aquestes ONGs són més competents en aquesta materia.

Tanmateix, al més de Gener de 2003, i després de les gestions realitzades per aquesta Junta Directiva i la F.A.V.B davant la Subdelegació de govern a Barcelona, es va forçar al govern central a assumir, mitjançant un conveni financer amb la Generalitat de Catalunya, un pla temporal d'integració sociolaboral i de reallotjament dels immigrants no comunitaris més vulnerables. Actualment aquest pla està en marxa, no sense greus dificultat i mancances que aquí denunciem públicament ja que el seu fracàs, a part de suposar la vulneració dels drets fonamentals de qualsevol persona pot suposar "centenars" de persones pernoctant als nostres carrers i majors tasses d'inseguretat ciutadana al barri. Tanmateix, el seguiment del mateix ho realitzaran entitats de solidaritat i suport als immigrants i no des de l'AV.

Problemàtica Legal
(El gran repte a aconseguir): Després de les pressions de la nostra entitat, més les de veïns i comerciants del barri al més de Març del 2003, la Subdelegació de Govern de Barcelona es va comprometre a que el Ministeri de Defensa realitzaria noves accions legals per aconseguir un desallotjament total de les casernes militars el més aviat possible. La qüestió és que amb la nova demanda judicial interposada a finals del MES DE MAIG de 2003, ja és la quarta acció legal que inicien, i al dia d'avui, no hi han solucions definitives. Per què tants fracassos judicials per aconseguir un mandat judicial de desajotjament?. Són els advocats del Ministeri de Defensa tan "poc operatius" com semblen, o per el contrari, són "massa eficients"?.

A fi de respondre aquestes preguntes hem demandat del Ministeri de Defensa copies de l'ultima demanda judicial interposada a fi de revisar-la amb advocats de reconegut prestigi en temes de desallotjament. De tot cas, si observéssim qualsevol negligència intencionada al respecte per part del Ministeri, iniciaríem les accions oportunes amb l'objectiu de garantir el desallotjament total de les casernes, a la vegada, és la nostra intenció que les Ad. Públiques actuïn eficaçment davant les necessitats socials que es puguin detectar en els ocupants de les casernes com ordena la legislació vigent en un Estat social i de dret. A la vegada, s'està considerant la possibilitat de presentar-nos conjuntament amb altres entitats del poble de Sant Andreu a la causa civil de desallotjament iniciada pel Ministeri de Defensa a fi de realitzar un "estret" seguiment d'aquesta nova via legal, de fet ja hem iniciat les consultes legals necessàries.

El que sí són bones noticies és el compromís adquirit amb aquesta AV per part del lletrat defensor del moviment okupa de les casernes militars per NO INTERPOSAR cap apel·lació o recurs judicial a la possible sentencia de desallotjament que segons les seves pròpies paraules, podrien suposar entre set i vuit mesos més d'espera.

L'enderrocament de les casernes:
Volen felicitar al Ministeri de Defensa per fer vàlid el suggeriment d'enderrocament i neteja dels pavellons desocupats de les casernes militars que li vam realitzar, tant aquesta AV com la F.ABV.B, al mes de Febrer de 2003 a la reunió mantinguda amb la Subdelegada de Govern de Barcelona.

No obstant mantenim la nostra prudència i valorarem exclusivament com a positives REALITATS respecte a l'enderrocament de les casernes militars que fins al dia d'avui no s'han produït.

Inseguretat Ciutadana:
Respecte a la inseguretat ciutadana, tant el Comissari de Policia del Districte, Sr. Hidalgo, com el Cap de la Guàrdia Urbana del Barri, a la reunió mantinguda al mes de Febrer amb la nostra AV i a petició pròpia (de l'AV), van manifestar una creixen pressió delictiva al barri. La nostra postura des del principi va ser clara i CONTUNDENT: realitats marginals com són les casernes militars han de ser assumides des d'una doble actuació policial i veïnal.

1. Intensificant la presencia policial a la zona, especialment, amb policia a peu o de barri.

2. Intentant no criminalitzar al conjunt dels ocupants de les casernes.

No obstant, devem manifestar la nostra creença que fins no es desallotgin les casernes militars, aquest índex de delinqüència al barri NO BAIXARÀ (encara que fem un seguiment estret de la situació mitjançant contactes periòdics amb el Comissari de Policia Sr. Hidalgo).

Unió d'acció Veïnal i de Comerciants:
Després de diversos intents i reunions, aquesta AV ha pogut establir una col·laboració estreta amb l'Associació de Comerciants de Mossèn Clapés, AV Sant Andreu del Palomar, Gent del Barri, Eix Comercial, i una col·laboració puntual (manifest conjunt) amb una vintena d'entitats socials, de comerciants, veïnals, culturals, etc, del poble de Sant Andreu amb un únic i decidit motiu:

SUMAR FORCES i ACCIONS a fi d'aconseguir de les Administracions públiques, solucions urgents, creïbles i dignes al problema de les casernes militars.

En aquest sentit s'ha aconseguit:

- Redactar y difondre un manifest conjunt de denuncia amb més de vint entitats socials de Sant Andreu traslladant la pressió social que suposa la nostra unió (més de 6.000 associats) a les Administracions públiques responsables.

- Crear una Comissió de Seguiment que es reuneix amb les Administracions públiques cada 15 dies a fi de fer un seguiment precís de com evoluciona la situació i realitzar les pressions institucionals necessàries.

- S'ha realitzat una "Aturada de TOT Sant Andreu" amb gran repercussió als mitjans de comunicació.

- I s'estan valorant noves accions, legals o d'altre signe, sempre cíviques i respectuoses amb lectures veïnals diferents i el col·lectiu de immigrants, on el conjunt del TEIXIT i ENTITATS COMERCIALS I VEÏNALS del poble de Sant Andreu anirem plegats.

Juny de 2003

Tanmateix es va decidir en assamblea de socis i per majoria, que sino hi han soucions visibles i creïbles abans de la propera reunió "de la comissió de seguïment" amb les Ad. Públiques del dia 2 de Juliol, es proposaran mobilitzacions veïnals conjuntes, cíviques i prudents, per pressionar a la Ad. Pública responsable en donar solucions definitives. Per tant, es treslladaria la mencionada petició de mobilització a la "taula de poble" on estem treballant conjuntament amb altres entitats a fi de valorar-les i aprobar-les conjuntament.


Atentament
AVV. Sant Andreu Tramuntana (Zona Nord)

passeig Torras i Bages, 101 · tel/fax 932 740 334

difondrem en aquesta web tots els Manifestos que ens arribin o a que poguem accedir
sempre que no postulin per accions o postures xenòfobes, racistes, violentes o feixistes

webstap@sant-andreu.com
Fòrum STAP
WEB STAP pàgina d'inici