PLATAFORMA VEÏNAL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Sant Andreu de Palomar - 08030 - BarcelonaA/A Sra. Imma Mayol i Beltran
REGIDORA PONENT DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENTEns adrecem a vostè desde la Plataforma Veïnal de Sant Andreu de Palomar per deixar constància de la nostre denúncia a nivell de sanitat i seguretat social.

DENUNCIEM:
Que desde l'abandonament per part del ministeri de defensa de les instal·lacions (de la seva propietat) situades a Sant Andreu (Caserna d'Artilleria i Caserna de la Maestranza), hem patit l'ocupació d'aquests espais carents d'habitabilitat i de les condicions necessàries per albergar persones. Primerament per part de d'algunes famílies d'immigrants, i actualment per una bandada de gent de diverses procedències (immigrants il·legals, ocupes, delinqüents, gent sense sostre, etc.) que habiten en un estat més que deplorable (sense subministrament d'aigua ni d'electricitat) i en unes condicions insalubres.

Que en aquests moments hi han més de 2000 persones (dades certificades per la Comissaria de Policia encarregada del tema) de les que desconeixem el seu estat sanitari i el dels animals domèstics amb el que hi conviuen. I que habiten aquestes instal·lacions sense cap mena de civisme: omplint les casernes de brutícia, fent les seves necessitats per tot arreu, etc.

Que les olors i pudors que provoca aquesta situació són ja insuportables en pràcticament totes les voreres que envolten les instal·lacions militars, amb aparicions de nius de rates que comencen a obrir-se camí més enllà de les muralles de les casernes.

Que amb l'arribada de la primavera, i l'augment de les temperatures, aquesta situació és tornarà insostenible, amb la possibilitat d'aparicions d'epidèmies que es transmetran a l'exterior via roedor i insectes.

Que aquesta gent s'han connectat, com han pogut, a les tuberies de l'aigua. I que segons com ho hagin fet, poden transmetre infeccions a la red pública d'abaratiment d'aigua.

Que no volem que la degeneració de Sant Andreu vagi en augment, ni ser víctimes de malalties infeccioses produïdes per aquest focus.

DEMANEM:
Exigim una actuació urgent i immediata per part del Departament de Salut Pública i Medi Ambient, declarant aquests edificis inhabitables i incalculables i reclamant la seva immediata demolició.

Sant Andreu - Barcelona, 15 de març del 2003Signat: (nom i cognoms)....................................................................................

D.N.I: .............................................

www.sant-andreu.com/casernes


imprimiu-ho, signeu, poseu el vostre nom i DNI i feu-ho arribar a la Plataforma Veïnal de Sant Andreu de Palomar