Per la present, l'entitat o persona sotasignant, voldria fer-vos arribar la seva sincera gratitud i plena satisfacció per la intervenció decidida i diligent del conjunt de les Administracions públiques en el conflicte de "les casernes militars"


· Al Ministerio de Defensa reconeixer-li la seva promta resposta en la neteja i sanejament de les seves instal·lacions, procurant, d'aquesta manera, garantir la salut pública de tots el ciutadans afectats i a l'hora, procurant el benestar de la població militar i civil allà residents encara. Entenem que més d'un any per a predre una decisió tant costosa i compromesa econòmicament, és un temps més que raonable per a prevenir els conflictes d'higiene i bona convivència a la zona.

· A la Delegación del Gobierno concedir-li el mèrit a la transparència en la seva gestió i apremi per acabar amb la contesa veïnal. Comprenem que quatre accions judicial no són excesives per aconseguir una ordre judicial de desnonament. És fàcil incorrer en l'error a l'hora d'interposar adequadament una demanda civil de desnonament amb tantes vies judicials possibles i per tant, considerem que pleitejar des de juliol del 2002 és més que normal i habitual.

· Al Gobierno Central agrair-li la il·lustrada lliçó rebuda per una Ley de Extranjería que dóna més garanties de provocar realitats marginals i conflictives en els nostres barris i pobles que no pas beneficis socials per a ningú. Els ciutadans del poble de Sant Andreu de Palomar hem pogut fruir i gaudir durant més de dos anys de la benevolència i coherència d'una llei que condemna als homes a l'exclusió social i degrada el territori sense remei. Gràcies en nom de Yerko Toro.

· A l'Ajuntament de Barcelona felicitar-vos pel gran treball social comunitari desenvolupat pels seus professionals. Va ésser increïble observar observar des del primer dia com els séus treballadors i educadors socials d'atenció primària escolaritzaven als menors residents a les casernes militars. També, fer-vos arribar la nostra més eterna gratitud per dissenyar un projecte d'acció social municipal enfocat a l'organització comunitària de les casernes militars, amb normes de civisme, convivència i neteja. Facin-los arribar les nostres congratulacions als responsables municipals de serveis socials. Sempre és un alleujament observar com funcionen els mecanismes de protecció i promoció social i comunitària d'atenció primària.

· A la Generalitat de Catalunya aplaudir la seva decidida aposta i valentia per forçar unes polítiques coherents d'immigració a Catalunya. L'operatiu humanitari dissenyat per als quarters militars és actualment l'enveja de tot Europa. Hem de recordar que Oslo, Copenhague, Londres, Vienna, Roma, Berlin, París i crec que Moscou, han eviat ja els seus tècnics socials per a estudiar la innovadora proposta de la "nostra Creu Roja". Aquesta sí que és la Catalunya del futur. Gràcies en nom de tots el immigrants de la Verneda.


Atentament,Sant Andreu - Barcelona, agost del 2003Signat: (nom i cognoms)....................................................................................


D.N.I: .............................................imprimiu-ho, signeu, poseu el vostre nom i DNI i feu-ho arribar a l'Administració pública que més ràbia us faci